Wednesday, July 17, 2013

Pika Happy Birthday!

Pika 7月15日生日啦, 12歲仔, 媽咪鍚哂你, 祝你身體健康, 日日矛憂慮.

12年幫PIKA影左計唔到咁多相, 亦因為養貓另禾開始攝影, 結交了好多傾得埋的養貓朋友, 不能想像生命中矛左"貓"會變成點呢.

12年, 12相格, Pika Mama Love You!5 comments:

 1. Pika豬生日快快樂樂、開開心心、長命富貴!BTW, 9頭Pika相好驚驚呀!
  [版主回覆07/18/2013 11:33:34]PIKA多謝小蜜蜂令姐姐~~

  9頭身係摩豆濕材呀, wakakaaaa

  ReplyDelete
 2. Happy Birthday To Pika !
  [版主回覆07/18/2013 11:33:51]多謝多謝多謝

  ReplyDelete
 3. Happy Birthday!!!!
  [版主回覆07/22/2013 09:37:34]Pika多謝金MAY令姐姐.

  ReplyDelete
 4. 祝Pika身體健康,日日開心!
  [版主回覆07/23/2013 10:53:08]多謝你呀, 你頭像既貓貓都好得意呢.

  ReplyDelete
 5. 9頭身
  [版主回覆07/30/2013 17:10:36]正呀. 可惜而家瘦哂

  ReplyDelete