Thursday, January 26, 2012

膠膠HighTea@赤口

多謝膠B 邀請赤口日去佢既屋企HIGH TEA. 辛苦哂你呀, 一個人整咁多款食物, 仲要款款超水準, 質素好過大部份既CAKE SHOP呀.

相片係手機影既, 唔得, 下次一定要拎大機去影, 不能埋沒如此華麗一幕.

多謝你呢!

Sunday, January 15, 2012

北海渡2012

仙女 喺過去嘅一個星期去咗北海道旅行,今次只係逗留兩個城市札幌同埋登別,大把時間行街shopping非常之盡興。鄉下婆好少係冬天去旅行,因為覺得著好多衫太不方便了。今次選擇冬天去係因為一月初日本有大減價,而且因為311事件成年都冇去過日本,真係餓左好耐啊。