Sunday, June 15, 2014

Ad Hoc Club (21) 越式魚片酸湯

仙女唔鐘意食魚, 主要係怕骨+怕腥, 今次既題目係禾都用心想左好耐有咩可以做, 最後參考左香港餐飲業食譜系列”, 煮左一味酸辣魚湯, 用左上次炆腩排剩下的酸子,搭配菠蘿, 湯頭酸甜味濃, 配鯇魚片都唔覺得腥, 禾食哂一大碗呢!