Friday, July 29, 2011

照燒雞沙律

係market place見到呢隻照燒雞扒, 大陸野, 試下先


份量好多, 有2大件雞肉加1小件碎濕濕既


盒上說明煎要6分鐘grill要8分鐘..不過禾grill 8分鐘件扒仲係生既, 最後grill左18分鐘呢.


味道不過不失, 就同一般既油雞味道差不多. 新鮮雞自己醃一定好食得多, 不過唔可以太苛刻, 呢盒野係frozen野, 又平都死 (<$20), 放少少係雪櫃當罐頭咁食囉.

4 comments:

 1. 11111  又係夜蜂1號跑出
  <$20又真係平到死喎, 買個飯盒都唔止啦!
  [版主回覆07/30/2011 18:08:00]係啦, 咁平, 仲想點丫, 入定看門口都ok

  ReplyDelete
 2. ok wor~~~~~~~
  [版主回覆07/30/2011 18:08:00]OK架, 不過有時間梗係禾煎既鮮雞好味幾倍啦

  ReplyDelete
 3. 想問下Cassis 盅仔白雪雪係乜
  [版主回覆07/30/2011 18:09:00]之前打定既沙律SAUCE, 通常禾WEEKEND有時間會打定D醬WEENDAY食呢

  ReplyDelete
 4. 煎得好令呀, 睇到人 
  [版主回覆08/01/2011 14:00:00]仲有..d 相都影得ok, 呃得下人

  ReplyDelete