Monday, January 4, 2010

好多貓丫~

呢度應該都無物人黎了....手痕...一於放少少係呢度先得~~
多謝danny 同 chris 既招待, 同d貓玩得好開心呢~~

又可愛又大咪既FX...查實真名係咩呢...FX 我只聯想到 Felix the Cat咋呢個仔真係好得!

幾個月咁大隻...唔知食咩糧架呢

A貨妖 =.= 我覺得一點都唔似...

好多 "菊花so"呀

我有少少鐘意左佢~

仲有佢, bb真係無敵##################################################
2010年6月後記:
而家既我最鐘意就係呢個小小奇異果KIWI妹妹, 真係越大越令越可愛呢

2 comments: